Studentky

Studijní model DUAL

Vzdělávací centrum Bělohorská podporuje cíle projektu CET (Calificación, Estudio y Trabajo - v překladu Kvalifikace, Studium a Práce) se základnou ve Španělsku (www.proyectocet.com).

Myšlenkou projektu je nabídnout studentkám možnost pracovat při studiu a rozvíjet tak své pracovní kompetence a schopnosti. Projekt je reakcí na potřebu mnoha mladých lidí doplňovat akademické vzdělání pracovní praxí. V souladu se studijním modelem DUAL v rámci iniciativy Evropa 2020 usiluje projekt připravit mladé lidi na budoucí pracovní život, a tak podpořit jejich zaměstnatelnost.

Studentkám, zajímajícím se o tento projekt, nabízí Vzdělávací centrum Bělohorská ubytování a zaměstnání, především v oblasti gastronomie a home-managementu. Studentky mohou během pracovní praxe rozvíjet také "soft skills", sociální kompetence, na které je při pracovních pohovorech vedle akademických znalostí kladen stále větší důraz.

Projekt CET účastníkům nabízí: 

  • Doplnit akademické vzdělání, především prostřednictvím práce v oblasti gastronomie a home-managementu.
  • Naučit se týmové práci, komunikaci a mezilidským vztahům.
  • Posílit schopnost flexibility, schopnost čelit problémům a výzvám a účinně je řešit.
  • Naučit se uspořádat efektivně svůj čas a rozvíjet organizační schopnosti.
  • Naučit se sladit pracovní a rodinný život.
  • Naučit se samostatně rozhodovat, převzít odpovědnost a být kreativní.

Projekt klade důraz nejen na získání pracovních dovedností, ale také na odpovědnost při studiu.

Pracovní plán se stanovuje individuálně dle rozvrhu každé studentky, takže práce není na úkor studia a nevyčerpává čas potřebný ke vzdělávání.

Projekt je nastaven tak, aby mohla každá studentka svým pracovním příjmem uhradit většinu nákladů za ubytování.