LIVE FOR OTHERS

Staří lidé se často cítí sociálně izolovaní, opuštění a odříznutí od světa. Chvíle darovaného času jim může dát pocit, že někam patří. Jsme přesvědčeni, že osobní přístup, naslouchání, přátelská konverzace a skutečný zájem mohou měnit životy.

Organizujeme návštěvy domovů důchodců, léčeben pro dlouhodobě nemocné nebo jednotlivých osob u nich doma.

Akce je určena pro studentky ve věku od 15 do 30 let.