KLUB PRO DĚVČATA

Klub je aktivitou, doplňující výchovné činnosti rodičů. Vede dívky k vytváření samostatných názorů a k svobodnému rozhodování. Podporuje růst lidských ctností, jakými jsou například pořádek, pravdomluvnost, poslušnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost. Pomáhá rozvíjet postoj služby vůči ostatním lidem.

Pravidelnou účastí na aktivitách se dívky učí využívat lépe volný čas, navazovat a prohlubovat přátelství. Dívky mohou rozvíjet svou kreativitu při výtvarných činnostech, vaření a pohybových aktivitách. Každé setkání je věnováno jedné konkrétní aktivitě, během níž jsou dívky vedeny nejen k osvojení určité dovednosti, ale i k formování vlastní osobnosti.

TUTORING V KLUBU

Nedílnou součástí aktivit je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spjatý individuální přístup ke každé účastnici aktivit. Se souhlasem rodičů je dívkám nabízena křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se pravidelným kontaktem rodičů s vedoucími klubu a tutory. Rodiče mají možnost účastnit se některých aktivit klubu. Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.

Aktivita je určena pro děvčata od 8 do 11 let.

Klára Náhliková 603 268 444