KLUB PRO MLADŠÍ DÍVKY

Aktivita je určena děvčatům ve věku 8–11 let

Klub je aktivitou, doplňující výchovné činnosti rodičů. Vede dívky k vytváření samostatných názorů a k svobodnému rozhodování. Pomáhá rozvíjet postoj služby vůči ostatním lidem, podporuje růst lidských ctností, jakými jsou například pořádek, pravdomluvnost, poslušnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost.

Pravidelnou účastí na aktivitách klubu se dívky učí využívat lépe volný čas, navazovat a prohlubovat přátelství. Dívky mohou rozvíjet svou kreativitu díky výtvarným činnostem, vaření a pohybovým aktivitám. Každé setkání je věnováno jedné konkrétní aktivitě, během níž jsou dívky vedeny nejen k osvojení určité dovednosti, ale i k formování vlastní osobnosti.

Program klubu od září 2020 

Na aktivity je nutno přihlásit se předem zde: info@centrumbelohorska.cz

TUTORING V KLUBU

Nedílnou součástí aktivit je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího) k dané účastnici aktivit. Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu. Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.