TERMíN 2021:       9.7. (pátek) příjezd večer - 15. 7. (čtvrtek) - odjezd ráno

TÉMA:                     italská kuchyně

CENA:                     2.400 Kč

MasterChef je prázdninová aktivita, navazující volně na program Art of Living, který probíhá během školního roku.

Výhodou několikadenního vzdělávacího pobytu je možnost zabývat se zvolenými činnostmi intenzivněji. Kromě rozvoje kulinářských znalostí a dovedností věnujeme čas také kulturním aktivitám. Součástí programu jsou workshopy o společenských tématech, zejména se zaměřením na solidaritu a možnost přispět svým nadáním k dobru všech. V programu jsou začleněny také společné odpočinkové aktivity, procházky a výlety.

K jednotlivým účastnicím přistupujeme individuálně, a to jak během vzdělávacích činností, tak při volnočasových aktivitách.

Během pobytu je možné účastnit se křesťanské formace ve shodě s pravdami katolické víry. Doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve (www.opusdei.cz).

Aktivita je určena dívkám ve věku 14 - 18 let.

Přihláška na MasterChef 2021

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s aktivitou MasterChef a jeho vyúčtováním. Po skončeni aktivity mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.