O nás

Co odlišuje aktivity Vzdělávacího centra Bělohorská od gastronomických nebo hotelových škol? 

V centru Bělohorská se snažíme učit nejen konkrétním dovednostem, ale klademe důraz také na celkový smysl těchto základních činností, což má komplexnější dosah než pouhé osvojování jednotlivých aktivit. Důležitost přikládáme samotnému přístupu k daným činnostem, který ovlivňuje způsob, jakým lidé práce v domácnosti vykonávají a díky němuž se mohou rozhodnout těmto pracím i profesionálně věnovat. Nabízíme proto širší spektrum kurzů a přednášek, vztahujících se k daným tématům.

Zaměřujeme se nejen na oblast gastronomie, ale na všechny oblasti, které jsou důležité pro vytvoření příjemného a přívětivého domova. Dobře zorganizované domácí práce přináší do domova klid a harmonii. V takovém prostředí je pak možno žít spokojeně, zlepšují se rodinné vztahy a rozvíjí se potenciál každého jednotlivce.

Chod domova ve skutečnosti funguje jako malý podnik, který vyžaduje spoustu znalostí, praktických dovedností i sociálních kompetencí jako flexibilita, ochota vnímat potřeby druhých apod. V rodině získané návyky vnášíme i do svého pracovního prostředí, a tak může mít uspořádání domova pozitivní dosah také v celospolečenském rozměru.

Ve Vzdělávacím centru Bělohorská rovněž učíme křesťanským hodnotám. Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve (www.opusdei.cz).