O nás

Vzdělávací centrum Bělohorská nabízí různorodé aktivity pro děvčata a studentky. V rámci aktivit podporujeme všestranný rozvoj osobnosti na úrovni intelektuální,odborné i etické. Snažíme se podněcovat k samostatnému myšlení a odpovědnosti za vlastní rozhodnutí, k solidárnosti a společenské angažovanosti.

Učíme rovněž křesťanským hodnotám. Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve (www.opusdei.cz)

Práce s dětmi je tedy samým středobodem činnosti Spolku. Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.