HOME-MANAGEMENT

Chtěla bys získat více zkušeností?

Vzdělávací centrum Bělohorská zprostředkovává v Praze mladým dívkám od 16 let práci na DPP v menších studentských kolejích s rodinnou atmosférou. 

Při práci je možné získat odborné i sociální kompetence, podstatné pro profesní život, soužití s kolegy a přáteli, ale také pro vytvoření vlastního přijemného rodinného prostředí.

Nabízíme profesionální zázemí, přátelskou atmosféru, možnost účastnit se rozličných vzdělávacích kurzů, zdokonalení se v jazykových znalostech a poznání kulturních zvyklostí různých zemí prostřednictvím spolupráce s učiteli ze zahraničí.

Mám zájem a chtěla bych více informací