Letní tábor 10. - 16. 7. 2022

Místo:   Chata Nová Seninka, Nová Seninka 105, 788 32 Staré Město.

Cena   4.000 Kč / dítě, 3.400 Kč / animátorka (sleva pro sourozence dle domluvy)

Při zaplacení tábora do 1.6. sleva: 3.800 Kč / dítě, 2.900 Kč / animátorka

Bankovní účet: 2801013038 / 2010, při platbě prosíme napsat JMÉNO a PŘÍJMENÍ dítěte ve zprávě pro příjemce)

Přihláška na tábor 2022

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s činností tábora a jeho vyúčtováním. Po skončeni tabora mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.