Letní tábor v Jeseníkách 18. - 24. 7. 2021

Místo:                   Penzion SOKOLKA, Kouty nad Desnou 54, 788 11 Loučná nad Desnou.

Cena                  3.500 Kč / dítě, 2.900 Kč / animátorka (sleva pro sourozence dle domluvy)

Při zaplacení tábora do 15.5. sleva: 3.300 Kč / dítě, 2.700 Kč / animátorka

Bankovní účet:    2801013038 / 2010, při platbě prosíme napsat JMÉNO a PŘÍJMENÍ dítěte ve zprávě pro příjemce)

Přihláška na tábor 2021

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s činností tábora a jeho vyúčtováním. Po skončeni tabora mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.