"ART OF LIVING"

 Každý může být hořícím světlem pro své okolí

Art of Living je projekt věnovaný domácnosti. Jeho cílem je připomenout pozitivní vliv domácího prostředí na utváření osobnosti každého člověka, a dát tak impulz k budování vlastního radostného domova.

Zaměřujeme se nejen na oblast gastronomie, ale na všechny oblasti, které jsou důležité pro vytvoření příjemné a přívětivé domácnosti. Organizace domácích prací přináší klid a harmonii. Vzniká tak kvalitní zázemí pro odpočinek, rozvoj rodinných vztahů i potenciálu každého jednotlivce.

Organizace domácnosti je komplexní projekt, podobající se svým fungováním malé firmě. Vyžaduje množství znalostí, praktických dovedností i sociálních kompetencí, jakými jsou například flexibilita nebo ochota vnímat potřeby druhých.

Návyky získané v rodině se promítají také do pracovního prostředí. Proto má uspořádání domova dosah i v celospolečenském rozměru.


Aktivita je určena pro děvčata od 12 do 18 let.

Martina Kletečková 721 879 328