Klub pro děvčata

Klub je doplněk výchovné činnosti rodičů. Vede dívky k jasným názorům, k svobodnému rozhodování se a pomáhá jim utvářet postoj služby k druhému člověku. Podporuje růst lidských ctností, zejména pořádek, pravdomluvnost, poslušnost, pracovitost, vytrvalost a odpovědnost.

Díky pravidelné účasti na aktivitách klubu se dívky naučí lépe využívat volný čas, navazovat a prohlubovat přátelství. Dívky mohou rozvíjet svou kreativitu díky výtvarným činnostem, vaření a pohybovým aktivitám. Každé setkání je věnováno jedné konkrétní aktivitě, během níž jsou dívky vedeny nejen k osvojení si určité dovednosti, ale i k formování vlastní osobnosti.

Věkové kategorie

Klub je rozdělen do dvou věkových kategorií, aby aktivity mohly být přizpůsobeny schopnostem a požadavkům věku dítěte.

Klub

9 - 12 let

COOKing+

13 - 15 let