Aktivity pro vysokoškolačky

Duchovní aktivity

Nabídka pravidelných duchovně formačních aktivit pro vysokoškolačky.

Zanechaj stopu

Kurz k prohloubení základů křesťanského života.

Kulturní aktivity

Kulturní besedy, workshopy a společné výlety jako možnost rozvíjet své kritické myšlení a rozšiřovat své obzory.

Starý zákon

Lekce o Písmu svatém pro středoškolačky a vysokoškolačky, které mají zájem prohloubit své znalosti. 

Symposium

Třídenní workshop pro studentky, které se snaží prohloubit svou víru, svůj život a dát smysl své práci.

Be to care

Poznej s námi kouzlo péče o druhé.