COOKing+

COOKing+  je určen pro děvčata ve věku 13 - 15 let.

Koná se každý pátek od 16:30 do 18:30.

Cena: 2000 Kč za pololetí

Tutoring v Klubu

Nedílnou součástí je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího). Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu.

Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.

Program:

6. 10. Brownies se zmrzlinou

13. 10. Pizza

20. 10. Churros

27. 10. Špagety s různými omáčkami

3. 11. Tiramisu

10. 11. Jarní závitky

24. 11. Sušenky

1. 12. Anglická snídaně

8. 12. Cukroví

15. 12. Návštěva domova důchodců

22. 12. Vánoční oslava

5. 1. Čokomuffiny s nutelovým krémem

12. 1. Sushi

19. 1. Ořechový dort

26. 1. Domácí hambugery
Přihláška na COOKing+


* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.