Můj křesťanský život

Info

Kurz je určen pro děvčata ve věku 19 - 26 let.

Přednášející: o. Ángel Miquel Aymar

Koná se každé úterý od 17:30. Po přednášce následuje rozjímání pro vysokoškolačky.

Cena: tato aktivita je zdarma


Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve.

www.opusdei.cz


Máš zájem o tuto aktivitu?

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.