Kulturní besedy

Besedy, workshopy nebo výlety, které nabízíme, mají za cíl rozšířit své obzory, rozvíjet své kritické myšlení, naučit se a poznat něco nového z různých oblastí. 

Info

Kulturní besedy jsou určeny pro ženy a děvčata od 17 let. 

Konají se jednou měsíčně, v neděli od 16:00.

Příští setkání

Informace o příštím setkání najdeš zde.

Máš zájem o tuto aktivitu?

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.