Letní tábor 2024

Datum: 21. - 27. 7. 2024

Věk: děvčata ve věku 8 - 13 let (děti, které po prázdninách půjdou do 2. třídy a výše)

Místo: Chata Nová Seninka, Nová Seninka 105, 788 32 Staré Město.

Cena: 4.800 Kč / dítě  (sleva pro sourozence dle domluvy)

Při zaplacení tábora do konce března sleva: 4.400 Kč / dítě

Bankovní účet: 2801013038/2010, při platbě prosíme napsat Letní tábor JMÉNO a PŘÍJMENÍ dítěte ve zprávě pro příjemce


Tábor je organizován v rámci našeho celoročního volnočasového kroužku Klub. Pokud si přejete poznat tuto aktivitu blíže, více info můžete nalézt zde:


Přihláška na tábor

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.


* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.  

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.