Art of living

Cílem Art of Living je připomenout pozitivní vliv domácího prostředí na utváření osobnosti každého člověka, a dát tak impulz k budování vlastního radostného domova.

Zaměřujeme se nejen na oblast gastronomie, ale na všechny oblasti, které jsou důležité pro vytvoření příjemné a přívětivé atmosféry v domácnostech, která může přináset klid a harmonii. Vzniká tak kvalitní zázemí pro odpočinek, rozvoj rodinných vztahů i potenciálu každého jednotlivce.

Návyky získané v rodině se promítají také do pracovního prostředí. Proto má vytváření kvalitního rodinného prostředí, jak v materiálním tak psychologickém aspektu, dosah i v celospolečenském rozměru.Info

Art of living je určen pro děvčata ve věku 14 - 18 let.

Koná se jednou měsíčně, v sobotu od 16:00. Konkrétní datum se určuje každý měsíc dle nejvhodnějšího termínu pro účastníky.

Cena: 150 Kč / setkání

Příští setkání

Informace o příštím setkáním najdeš zde.

Master Chef

V rámci Art of living pořádáme během roku několik vícedenních akcí - víkendovky a letní tábor -. Během těchto dní se naučíš spoustu nových receptů a poznáš nové kamarády. 


Máš zájem o tuto aktivitu?

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.