KLUB

Klub je určen pro děvčata ve věku 9 - 13 let.

Koná se každý pátek od 16:30 do 18:30.

Cena: 2000 Kč / pololetí

Tutoring v Klubu

Nedílnou součástí je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího). Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu.

Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.


Letní tábor

V rámci Klubu každoročně organizujeme také Letní tábor. 

Program:

10. 2. Pizza

17. 2. Návrh loga klubu

24. 2. Sushi

3. 3. Palačinkový dort

10. 3. Čokoládování

24. 3. Velikonoční tvoření

31. 3. Velikonoční pečení

14. 4. Wafle

21. 4. Korálky

28. 4. Brownies

5. 5. Listové těsto

12. 5. Víkendovka

19. 5. Mrkvový dort

26. 5. Churros s čokoládou

3. 6. Gril s rodiči

9. 6. Muffinky

16. 6. Dárek pro tatínka

23. 6. Shake

30. 6. Melounování

Přihláška na Klub


* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.