KLUB

Klub je určen pro děvčata ve věku 9 - 12 let.

Koná se každý pátek od 16:30 do 18:30.

Cena: 2000 Kč / pololetí

Tutoring v Klubu

Nedílnou součástí je rovněž "tutoring" (osobní vedení) a s ním spojený individuální přístup vzdělaného tutora (vedoucího). Se souhlasem rodičů se dívkám nabízí křesťanská formace ve shodě s pravdami katolické víry.

Spolupráce rodičů je pro činnost klubu nezbytná. Uskutečňuje se díky pravidelnému kontaktu s vedoucími klubu, tutory, a účastí rodičů na některých aktivitách klubu.

Pro maminky se konají praktické přednášky z oblasti rodinného života, výchovy a vedení domácnosti.


Letní tábor

V rámci Klubu každoročně organizujeme také Letní tábor. 

Program:

29. 9. Jablka v listovém těstě

6. 10. Hamburgery a domácí hranolky

13. 10. Ježek z vlny

20. 10. Banánové pancakes

3. 11. Obrázky z kamínků

10. 11. Krokodýl z domácí bagety

17. 11. Svíčky

24. 11. Čokoládový cheesecake

1. 12. Adventní kalendář

8. 12. Cukroví

15. 12. Vyrábění betlému

22. 12. Stromeček z listového těsta

5. 1. Hvězdy pavlova, pusinky

12. 1. Malování na látkové tašky

19. 1. Slané muffinky

Přihláška na Klub


* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.

Práce s dětmi

Důsledné dodržování českého právního řádu, včetně Úmluvy o právech dítěte, která byla přijata Valným shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989 a která byla vyhlášena federálním ministerstvem zahraničních věcí České a Slovenské Federativní Republiky pod č. 104/1991 Sb. ("Úmluva"), je pro Spolek samozřejmostí. Spolek postupuje rovněž v souladu s doporučeními obsaženými ve všeobecných komentářích k Úmluvě, která vydal Výbor OSN pro práva dítěte.