Příští lekce Starého zákona

Příští setkání se bude konat v pondělí 
17. 4. 2023. Začínáme v 17:00.

Příštím budeme probírat Prorocké knihy.


Pokud si přeješ poznat blíže lekce o Starém zákoně, více informací nalezneš zde


Veškerá doktrinální a duchovní formace je svěřena Opus Dei, osobní prelatuře katolické církve.

www.opusdei.cz