Starý Zákon

Lekce jsou určeny pro středoškolačky a vysokoškolačky, které mají zájem prohloubit své znalosti Písma svatého. Přednášky jsou vedené knězem a sestávají z teoretické části, části věnované četbě a interpretaci zvoleného textu a části určené dotazům a společné diskuzi. 


Info

Kurz je určen pro děvčata ve věku 15 - 26 let.

Přednášející: o. Alfonso García-Huidobro 

Koná se jednou měsíčně, třetí pondělí v měsíci, od 17:00. 

Cena: tato aktivita je zdarma


Příští setkání 

Informace o příštím setkání najdeš zde.


Máš o tento kurz zájem?

* Prohlášení: Tímto dávám dobrovolný souhlas Vzdělávacímu centru Bělohorská ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) se zpracováním mých údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození, pro účely zpracování související s organizací aktivity. Souhlas uděluji do 31.12. Po tomto termínu mohou být tyto údaje použity v upravené formě jen pro účely statistiky a evidence. Zároveň prohlašuji, že jsem si vědoma svých práv vyplývajících ze zákona.